top of page
bahar okulu (1285 × 760 piksel).png

BİLDİRİ KURALLARI

Değerli meslektaşlarımız,

7-9 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Prof. Dr. Selahattin Şenol 7. Bahar Okulu" için Proje Başvuruları ve Poster Önerileri ile ilgili olarak son başvuru tarih 19 Kasım 2023 Pazar, Saat 23:59 olarak belirlenmiştir.

Etkinliğin daha verimli, öğretici ve keyifli geçmesi için genç meslektaşlarımızın başvurularını sabırsızlıkla bekliyoruz.

Saygılarımızla...

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Eş Başkanları: Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, Doç. Dr. Ümit Işık

Genel Sekreterler: Doç. Dr. Gonca Özyurt, Doç. Dr. Çilem Bilginer

Genel Sekreter Yardımcısı: Dr. Süleyman Emre Özyürek

PROJE ÖNERİLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR

Prof. Dr. Selahattin Şenol 7. Bahar Okulu’nda Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında planlanan ya da yürütülmeye başlanmış olup sonuçlanmamış araştırmalar, proje önerisi olarak kabul edilecektir.

1

Gönderilen proje önerileri “Prof. Dr. Selahattin Şenol 7. Bahar Okulu” bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir.

2

Proje önerilerinin son gönderi tarihi 19 Kasım 2023 Pazar, saat 23:59 olarak belirlenmiştir.

3

Proje önerileri aşağıdaki "PROJE ÖNERİSİ GÖNDER" butonu ile Google formlar aracılığıyla kabul edilecektir. Belirtilen form haricinde yapılan gönderimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4

Gönderilen öneriler son hali olarak kabul edilecek olup değişiklik talepleri kabul görmeyecektir. Mükerrer gönderimler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Proje Yazım Kuralları

Gönderilecek Proje Önerileri aşağıdaki kurallara uygun şekilde hazırlanacaktır:

1

Proje önerileri (başlık, konuşmacı ve kurum isimleri hariç) 800-1500 kelime aralığında olmalıdır.

2

Proje önerileri Türkçe yazım kurallarına özen gösterilerek gönderilmelidir.

3

İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
Örn: Ümit Işık

4

Yazarların email adresleri, çalıştıkları kurumların isimleri ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Anabilim Dalı, Ankara

5

Projenin adındaki tüm kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
Örn: Xxxxx Xx Xxxx Xxxxxx  (X.Y.Z.)

6

Proje önerilerinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

7

Proje; ‘Amaç’, ‘Hipotez’, ‘Yöntem’, ‘İstatistiksel Analiz’, ‘Sınırlılıklar’ başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

Proje Ödülü

Bilimsel kurul değerlendirmesi sonucunda ilk 30'a giren proje önerileri ödüllendirilecektir.

1

Kongrede mentorlere sözel sunumu yapılan projeler gene tüm mentorler tarafından oluşan jüri tarafından değerlendirilecek, bunun sonucunda proje birincisine 2000 TL, ikincisine 1500 TL, üçüncüsüne 1250 TL ödül verilecektir.

2

İlk 20 proje önerisinin baş yazarına BAHAR OKULU KATILIM BURSU verilecektir.

3

Bilimsel kurul tarafından kongre sırasında sözel bildirimi uygun görülen proje önerilerinin ödül alabilmesi için kongre kayıt ücretinin yatırılmış olması gerekir.

4

İlk 3 projeden önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlanıp poster haline getirilenler, Selahattin Şenol Bahar Okulu’nda katılım bursu hakkı elde edecektir.

POSTER BİLDİRİLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR

Prof. Dr. Selahattin Şenol 7. Bahar Okulu’nda poster bildirisi kabul edilecektir.

1

Özetler (başlık, konuşmacı ve kurum isimleri hariç) 800-1500 kelime aralığında olmalıdır.

2

Vaka bildirimleri ve orijinal araştırma çalışmaları poster bildirisi olarak “Prof. Dr. Selahattin Şenol 6. Bahar Okulu” bilim kurulu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

3

Poster özetleri son gönderi tarihi 19 Kasım 2023 Pazar, saat 23:59 olarak belirlenmiştir.

4

Poster özeti yazım kurallarına göre hazırlanmış poster bildiri özetleri, aşağıdaki "POSTER ÖZETİ GÖNDER" butonu ile Google formlar aracılığıyla kabul edilecektir.

5

Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6

Çalışma daha önce herhangi bir ulusal/uluslararası toplantıda sunulmamış ve dergide yayınlanmamış olmalıdır.

7

Kabul edilen posterlerin elektronik kongre bildiri kitabında yayınlanması için kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.

Poster Özeti Yazım Kuralları

Gönderilecek Poster Özetleri aşağıdaki kurallara uygun şekilde hazırlanacaktır:

1

Poster özeti (başlık, konuşmacı ve kurum isimleri hariç) 500 kelimeyi geçmemelidir.

2

Özetler, Türkçe yazım kurallarına özen gösterilerek gönderilmelidir.

3

İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
Örn: Ümit Işık

4

Yazarların email adresleri, çalıştıkları kurumların isimleri ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Anabilim Dalı, Ankara

5

Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx

6

Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

7

Özet; amaç, yöntem, sonuç ve tartışma başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

8

Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, sonuçlar yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çalışmanın klinik önemi çerçevesinde tartışılmalıdır.

9

Vaka bildirimleri, posterin genel bir özeti şeklinde olup alt başlıklar içermeyen tek bir paragraftan oluşmalıdır.

bottom of page